Največji rudnik diamantov

Največji svetovni rudnik diamantov je v Sibiriji. Največji znani rudnik ima premer 1200 metrov in je globok 500 metrov. Značilnost ljudi je, da jih pod vplivom volje pri doseganju zastavljenega cilja ne more nič ustaviti. Diamantna industrija dobro podpira zgornjo tezo. Človek je podvržen kopanju do nepredstavljivih globin, da bi našel drobne drage kamenčke. Paradoksalno, na tono izkopane rude v povprečju dobimo en nepolni karat ali približno 180 mg diamantov.

Največji svetovni rudnik diamantov je v se v Sibiriji, v nekdanji ZSSR. Imenuje se Mirny (Mir) po Yuriju Khabardinu, ki je rudnik odkril v geološki ekspediciji leta 1955. V trenutku, ko je v vzorcu zemlje našel sledi minerala diamantov, je nemudoma obvestil štab ekspedicije s skritim sporočilom: "Kadim pipo miru".

Dve leti kasneje se je uradno začela eksploatacija rudnika. Na začetku so se srečevali s številnimi težavami. Pozimi se je temperatura spustila tako nizko, da je v pogonu motornih vozil zmrzovalo olje, pnevmatike pa so se lepile na podlago.

Cel rudnik so morali ponoči pokrivati, da bi preprečili zmrzovanje, z letalskimi motorji pa so postopoma talili mesto izkopa. Čeprav leži rudnik v klimatsko zelo neugodnih pogojih, saj je 7 mesecev v letu zima, preostanek leta pa mehanizacijo ovira globoko blato, so Sovjeti kljub vsemu nadaljevali z eksploatacijo. Na začetku je bil njihov edini namen oskrbeti državo z diamanti v industriji (vrtalniki, orodja za brušenje kovin itd.), kasneje pa so spoznali dragoceno vlogo diamantov na trgu nakita.

Premer rudnika Mirny je 1200 metrov na sami površini in seže do globine 500 metrov. Rudnik je doživel 44 let delovne dobe, leta 2001 pa so ga zaprli zaradi prekomernega izkoriščenja. V obdobju največje efektivnosti je rudnik proizvajal okoli 2 milijona karatov diamantov letno. Največji diamant je bil izkopan 23.12.1980, težek 342 karatov, kar je 68 gramov. Kljub temu , da so ta rudnik zaprli, je Rusija prepoznala svoje potenciale v nahajališčih diamantov in tako ima danes 21 % delež v svetovni proizvodnji diamantov.

Posted in Naj diamanti.