Umetni diamanti

Umetne diamante izdelujejo v laboratorijih z raznimi postopki, s katerimi nastajajo diamanti celo večje kakovosti od naravnih, ter se uporabljajo v industriji, med preprodajalci diamantov pa so povzročili paniko in pospešeno se razvijajo metode odkrivanja porekla diamantov.

Umetni diamanti se za razliko od naravnih, ki nastajajo z večletnimi geološkimi procesi, izdelujejo v laboratorijih z uporabo raznih tehnoloških procesov. Najpogostejša procesa v proizvodnji umetnih diamantov sta visokotlačna in visokotemperaturna metoda, t.i. HPHT metoda iz angleškega High Pressure High Temperature in metoda kristalizacije kemičnih par oziroma CVD metoda iz angleškega Chemical Vapor Deposition.

HPHT metoda je najbolj razširjena zaradi svoje relativno nizke cene. Pri HPHT metodi se uporabljajo velike preše, ki so včasih težke tudi več ton, in ki lahko proizvedejo tlak kar 5 GPa (giga paskalov) pri temperaturi 1500 Celzijevih stopinj, kar približno ustreza pogojem naravnega nastajanja diamantov.

CVD metoda temelji na ustvarjanju ogljikove plazme, ki se mora nato kristalizirati na določeno podlago oziroma substrat. Z obema metodama je možno dobiti diamante visoke kakovosti, ki se ob dodatni obdelavi lahko uporabljajo kot nakit, možno je celo dobiti diamante raznih barv kot so rumena, rjava, oranžna, zelena in modra.

Obstajata še dve metodi pridobivanja diamantov na umetni način, vendar sta bistveno manj zastopani kot zgoraj navedeni, in sicer sta to metoda detonacijske sinteze, pri kateri se s pomočjo eksploziva, ki vsebuje ogljik, dobijo drobni kristalčki diamanta ter metoda obdelave grafita z ultrazvokom velike jakosti, ki še ni komercialno uspela.

Fizikalno-kemične lastnosti umetnih diamantov so lahko boljše ali slabše od lastnosti naravnih diamantov, kar je odvisno izključno od fines v samem proizvodnem procesu. Zato se teži k proizvodnji prav tistih diamantov, ki imajo boljše fizikalne lastnosti, kot so toplotna prevodnost, trdota ter gibljivost elektronov v valenčni lupini, da bi se lahko uporabili v industriji kot abrazivi, pasivni hladilniki, detektorji visokofrekvenčnih sevanj itd.

Pojav umetnih diamantov je povzročil paniko na trgu diamantov in kot posledica so se razvile številne metode, s katerimi se ugotavlja poreklo samega diamanta.

Posted in Diamanti.