Svetovni trg diamantov

Z diamanti se trguje po celom svetu, najbolj znana trgovska središča so Antwerpen, Tel Aviv, Johannesburg in Bombaj, vendar poseduje De Beersova Skupina še vedno večino svetovnega trga diamantov, kar jim omogoča reguliranje povpraševanja po diamantih in tako zagotavlja stalen trend rasti povpraševanja in v skladu s tem tudi rast cen diamantov.

Letno se v svetu proizvede okoli 160 milijonov karatov "surovih" diamantov, njihova tržna vrednost pa je približno 12 milijard dolarjev. Takšni diamanti se razvrščajo v kategorije in se dalje obdelujejo, samo najkakovostnejši pa se uporabijo za izdelavo nakita, kar pomeni, da imajo ti visokokakovostni obdelani diamanti kar 80 odstotkov svetovnega trga diamantov.

Trgovanje z diamanti se je razširilo na cel svet, vendar kljub temu obstajajo središča, kjer je trgovina s temi dragocenimi kamenčki najbolj živahna.

Antwerpen je tako najbolj znano središče za trgovanje z diamanti, znani so še Bombaj, Johannesburg in Tel Aviv. V zadnjem času se na trg z diamanti prebijajo nova zanimiva središča kot so Rusija, ZDA in celo Kitajska, ki v zadnjih nekaj letih beleži trend porasta vlaganja v diamante.

Kljub temu se še vedno zdi, da je kar 80 odstotkov svetovnega trga diamantov v rokah De Beersove Skupine ter drugih velikih izdelovalcev diamantov, kot so Skupina Alrosa, Skupina Rio Tinto in BHP Billiton Skupina.

Za razliko od drugega blaga, s katerim se trguje v svetu, imajo diamanti relativno stabilno ceno, kar se deloma lahko pripiše De Beersovoj dominaciji na trgu, s tem pa tudi preprostosti reguliranja cen diamantov.

Kako je to možno? Preprosto rečeno, ekonomija funkcionira na podlagi ponudbe in povpraševanja. Če torej De Beers izdela preveč diamantov, kot jih zahteva trg, enostavno zmanjša proizvodnjo, dokler trg ponovno ne postane "lačen" in zahteva nove diamante. Generiranje potrebe po diamantih v svetu tudi beleži trend rasti, ki je okoli 5 % letno, kar diamantom zagotavlja varno prihodnost na trgu še daljše obdobje.

Posted in Diamanti info.