Najveći rudnik dijamanata

Najveći svjetski rudnik dijamanata nalazi se u Sibiru. Najveći je poznati rudnik promjera 1200 metara i dubine 500 metara. Ljudima je svojstvena karakteristika da, pod utjecajem volje, ne prežu ni pred čim ne bi li ostvarili određeni cilj. Industrija dijamanata dobro potkrepljuje prethodnu tezu. Čovjek je sklon kopanju do nezamislivih dubina u potrazi za sitnim dragim kamenjem. Paradoksalno, na tonu iskopane rude u prosjeku dolazi jedan nepuni karat ili otprilike 180 mg dijamanata.

Najveći svjetski rudnik dijamanata nalazi se u Sibiru u tadašnjem SSSR-u. Zove se Mirny (Mir) po Yuriju Khabardinu koji je 1955. godine otkrio rudnik u geološkoj ekspediciji. U trenutku kada je otkrio tragove minerala dijamanata u uzorku zemlje, žurno je obavijestio stožer ekspedicije sa tajnom porukom: "Pušim lulu mira".

Dvije godine kasnije službeno započinje eksploatacija rudnika. U samom početku nailazili su na brojne probleme. Zimi se temperatura spuštala toliko da se ulje u pogonu motornih vozila smrzavalo, a gume ljepile za podlogu.

Cijeli rudnik morali su pokrivati tijekom noći ne bi li spriječili smrzavanje, a avionskim motorima postepeno su odleđivali mjesto iskopa. Iako se rudnik nalazi u klimatski vrlo nepovoljnim uvjetima, jer 7 mjeseci godišnje traje zima, a ostatak godine duboko blato ometa mehanizaciju, Sovjeti su ipak nastavili sa eksploatacijom. U početku jedino sa interesom da opskrbljuju zemlju sa dijamantima u industriji (bušilice, alati za rezanje metala itd.), a kasnije su spoznali vrijednu ulogu dijamanata na tržištu nakita.

Rudnik Mirny promjera je 1200 metara na samoj površini a seže u dubinu od 500 metara. Radni vijek rudnika doživio je 44 godine, a 2001. godine je zatvoren je radi prekomjernog iskorištenja. U razdoblju najveće efektivnosti, rudnik je proizvodio oko 2 milijuna karata dijamanata godišnje. Najveći dijamant iskopan je 23.12.1980. godine težine 342 karata to jest 68 grama. Bez obzira na njegovo zatvaranje, Rusija je prepoznala svoje potencijale u nalazištima dijamanata tako da danas ima 21% udjela u svjetskoj proizvodnji dijamanata.

Posted in Naj dijamanti.