Najpoznatije kolekcije dijamanata

Najpoznatije svjetske kolekcije dijamanata pripadaju kraljevskom naslijeđu koje se gomilalo kroz povijest. Najpoznatija kolekcija dijamanata većinom je sadržana u kraljevskom nakitu Britanije. Dijamanti svojom tvrdoćom simbolično predstavljaju vječnost. Pojava dijamanata i njihovo korištenje u nakitu velikih vladara seže do prije nekoliko tisuća godina. Indija je svijetu otkrila drago kamenje i postavila temelj njihova korištenja u budućim generacijama.

Pošto su dijamanti mnogo trajniji od prosječnog ljudskog životnog vijeka, oni su svoje putovanje kroz vlasništvo raznih ličnosti nastavili bez obzira na vrijeme i prostor. Zato je danas teško utvrditi lokacije svih svjetski poznatih i manje poznatih dijamanata a još su rjeđe kolekcije koje obuhvaćaju više zanimljivih dragulja na jednom mjestu. Iako rijetke, takve kolekcije se uglavnom vežu uz kraljevski nakit različitih naroda.

Najpoznatija kolekcija dijamanata današnjice svakako je kolekcija nakita kraljevske loze Velike Britanije. Ova kolekcija obuhvaća golem broj neprocjenjivih dijamanata koji su savršeno ukomponirani u simbole vladavine poput žezla, krune, oružja i ostalih kraljevskih artefakata. Samo kruna kralja Georga VI sadrži preko 3 tisuće raznih dijamanata. Od najpoznatijih dijamanata u kraljevskoj kolekciji može se vidjeti Prva i Druga Zvijezda Afrike, to jest dva najveća od ukupno 9 dijamanata obrađenih od najvećeg dijamanta ikad pronađenog u prirodi, Cullinan-a. Osim njega popularan je dijamant Koh-i-Nur i mnogi drugi. Većina dijamanata trenutno pripada kraljici Elizabeti 2.

Uz britansku kraljevsku kolekciju popularna je i indijska Nizams kolekcija sastavljena 1995. godine od strane indijske vlade. Većina dragulja pripadala je princezi od Hyderabad-a a kolekcija ukupno sadrži preko 25 000 dijamanata težine preko 12 000 karata. Osim kraljevskih kolekcija postoji nekoliko kolekcija u svijetu, uglavnom u vlasništvu muzeja ili privatnom vlasništvu a najpoznatije od njih su: kolekcija dijamanata Olimpia, Splendors Of Diamonds i The Aurora Butterfly of Peace izloženih u Američkom Prirodoslovnom muzeju. Kolekcija Olimpia se sastoji od 5 prirodno obojena dijamanata vrlo rijetkih boja poput roze, plave, zelene i ljubičaste, Splendors Of Diamonds sadrži 7 dijamanata težine od 5 do čak 203 karata a Aurora 240 dijamanata sa ukupnih 167 karata.

Posted in Naj dijamanti.