Plavi safir dragi kamen

Boju drago kamenja dijelimo na tri komponente - nijanse, zasićenost i ton. Nijansa dragog kamena se uglavnom naziva boja dragog kamena. Plavi Safir dragi kamen se nalazi u smjesama plave i drugih boja, raznim nijansama i različitih razina zasićenosti.

Vrijednost pa i cijena Plavog Safira ocjenjuje se na temelju čistoće osnovne boje. Najčešće sekundarne nijanse u Plavim Safirima su purpurna, ljubičasta i zelena. Kada Plavi Safir ima do 15% purpurne ili ljubičaste boje izuzetno su cijenjeni i vrijedni, dok se zelena boja ne smatra vrijednom niti je dobre kvalitete.

Najvrijednije tj. fine boje Plavog Safira od tamno ljubičaste do purpurno plave gdje je primarna boja 85% (najmanje).

Sintetički umjetni Safir
Auguste Verneuil razvija proizvodnju sintetičkih Safir kristala davne 1902. godine. Proces Verneuil nazvan po njemu - fina glina u prahu dodaje se na plamen Oxyhydrogen, glina se u plamenu polagano taloži te se staraju suze od Safir materijala. No nedostatak ovog procesa je da kristali imaju visoke unutarnje napetosti.

Današnje metode proizvodnje sintetičkih Safira se varijante Czochralskog procesa (izumljen 1916. godine). Czochralski proces - maleni kristal Safira umočen je u otopinu izrađeno od plemenitih metala Rodija, sadrži  rastaljenog Auguste Verneuil razvija proizvodnju sintetičkih Safir kristala davne 1902. godine.

Proces Verneuil nazvan po njemu - fina glina u prahu dodaje se na plamen Oxyhydrogen, glina se u plamenu polagano taloži te se staraju suze od Safir materijala. No nedostatak ovog procesa jesta da kristali imaju visoke unutarnje napetosti. Današnje metode proizvodnje sintetičkih Safira se varijante Czochralskog procesa (izumljen 1916. godine).

Czochralski proces - maleni kristal Safira umočen je u otpinu izrađeno od plemenitih metala Rodija, sadrži rastaljenoh Aluminija i povlači prema gore po stopi od 1 do 100 mm/h. Glinice se kristaliziraju na kraju procesa te se stvaraju bullovi u obliku mrkve veličine do 400 mm i težinom do pola tone.

Posted in Drago i poludrago kamenje.