Drago kamenje

Minerale, kristale, drago i poludrago kamenje možemo promatrati sa različitih aspekata. Kemičar će se baviti analizom kemijskog sastava kristala, njihovih atoma, molekula, iona i sposobnostima vezanja s drugim elementima. Fizičar će promatrati druge osobine: kao lom svjetlosti

>>

Vrste i podjela dragog i poludragog kamenja

Do 1991. godine postojala je podjela na drago i poludrago kamenje koja je u drago kamenje uvrštavala dijamant, rubin, safir i smaragd. No kako su sa godinama nalazila i nova otkrića poput tanzanita (koji je otkriven samo u Tanzaniji) No urušavanjem rudnika izgubili smo jedini poznati izvor tako i i njegova cijena porasla čak je ponekad bila i veća od cijene rubina, safira i smaragda.

>>

Plavi safir dragi kamen

Boju drago kamenja dijelimo na tri komponente - nijanse, zasićenost i ton. Nijansa dragog kamena se uglavnom naziva boja dragog kamena. Plavi Safir dragi kamen se nalazi u smjesama plave i drugih boja, raznim nijansama i različitih razina zasićenosti.

>>