Prirodni dijamanti

Prirodni dijamanti su kristali izražene trajnosti, ljepote i rijetkosti. Oni su posljedica geoloških procesa u unutrašnjosti zemljine kore. Nastali su pod visokim pritiskom i temperaturama duboko ispod zemljine površine. Proces formiranja odvija se na 140-190 km ispod površine, a ponegdje i dublje od 300 km gdje se temperature kreću od 900-1300 stupnjeva.

Proces nastanka dijamanata seže do samog postanka zemlje, a većina je nastala prije više milijardi godina dok je zemlja još bila užarena masa. Vrijeme potrebno da se formira dijamant nije još potpuno razjašnjeno. Pretpostavlja se da proces traje od nekoliko stotina milijuna do nekoliko milijardi godina. Nakon potpune formacije, prirodni dijamanti putuju iz dubine pomoću vulkanskih sila prema površini zemlje gdje ih ljudi iskapaju u rudnicima diljem svijeta.

Osim prirodnih dijamanata koji su isključivo posljedica djelovanja prirodnih sila, postoje i tzv. umjetni dijamanti. Oni su dobiveni tehnološkim postupcima u laboratoriju gdje se simuliraju isti uvjeti kao u prirodi. Iako je razvoj tehnologije doveo umjetne dijamante do savršenstva u izradi, ipak postoje značajne razlike između  prirodno i umjetno dobivenih dijamanata. Prirodni u svojoj strukturi sadrže različita mikroskopska onečišćenja koja su posljedica putovanja kroz zemlju prema površini, dok laboratorijskom tvorbom dijamanata nastaju čisti to jest bezbojni dijamanti. Oni su u svojoj strukturi, sjaju, tvrdoći i ostalim fizikalnim svojstvima identični kao i prirodni. Također su korištene iste tehnike obrade i poliranja kod oba tipa.

Različite čestice i anomalije u strukturi dijamanta, nevidljivih golom ljudskom oku, daju prirodnim dijamantima jedinstven otisak, boju ili oblik a ujedno predstavljaju temelj raspoznavanja prirodnih od umjetnih ili čak patvorenih dijamanta. I dok umjetni dijamanti čine, ranije nedostižno drago kamenje dostupno širokoj javnosti, pravi prirodni rariteti i dalje drže visoke pozicije na tržištu, čineći prirodne dijamante nakitom neprocjenjive vrijednosti i atraktivnosti.

Da bi u budućnosti mogli ocijeniti jesu li dijamanti nastali prirodnim putem ili su umjetni, tj. nastali u ljudskom laboratoriju, draguljarska industrija će vjerojatno morati posegnuti za dodatnim metodama procjene, neovisnim o čovjekovoj subjektivnoj procjeni. Znanstvene metode poput raznih spektroskopija (atomske apsorpcijske spektroskopije, fluorescetne, infracrvene ili Ramanove) mogle bi biti od velike pomoći pri određivanju porijekla dijamanta. Iz dobivenih spektara mogu se očitati suptilne razlike u kemijskom sastavu, povijesti i porijeklu danog dijamanta.

No vjerojatno se ne trebamo bojati za budućnost prirodnih dijamanata. Uz dovoljno dobru garanciju da su prirodni, uvijek će se naći dovoljno bogatih ljudi koji će biti spremni potrošiti veliku količinu novaca na nešto što je unikatno i garantirano prirodno. S druge strane pad cijena umjetnih dijamanata omogućit će da oni postanu financijski dostupni mnogo širem broju ljubitelja, na veliko veselje žena širom svijeta. Jer ne zaboravimo - dijamanti su vječni!

Posted in Dijamanti.