Krvavi dijamanti

Krvavi ili tzv. konfliktni dijamanti su dijamanti koji potječu uglavnom iz zemalja trećeg svijeta, posebno iz Afrike, gdje su paravojne snage preuzele vlast od već poznate međunarodne vlade, a brutalne vojne operacije i oružje su se financirali od eksploatacije i krijumčarenja dijamanata u susjedne zemlje i dalje u svijet.

Pridjev "krvavi" dolazi od prakse prikupljanja dijamanata, koja iza sebe ostavlja brojne žrtve nasilja, mučenja, ubojstava a obuhvaća sve dobne skupine pri čemu se posebno manipulira ženama i djecom. Često su rudnici okupirani od strane pobunjenika, a lokalno stanovništvo prisiljeno na mukotrpan rad. Ogromna količina novca koja je produkt prodaje dijamanata čini nehumane vojne postupke, poput prijetnji, korupcije, mučenja i ubojstva legitimnima.

Afričke zemlje poput Siera Leone, Angole, Konga, Liberije i Obale bjelokosti najutjecajnije su u izvozu krvavih dijamanata u svijet. Ujedinjeni narodi i neke druge organizacije naporno su radile da bi onemogućile ulaz krvavih dijamanata u međunarodnu trgovinu draguljima. Tako je 2000. godine donešena rezolucija pod imenom "Kimberly Process" u Južnoafričkoj Republici, kojom se utemeljio sustav certifikacije pri uvozu i izvozu dijamanata s ciljem smanjenja stope kriminala vezanog za dijamante, i zabrane svakog privatnog trgovanja dragim kamenjem. Rezolucija je uspjela smanjiti stopu krvavih dijamanata u Africi sa 20% od kraja prošlog stoljeća na 4% u 2003. godini.

Kanada je najbolji primjer kako je moguće zaustaviti kriminal i širenje krvavih dijamanata. Učinjeni su znatni napori da bi se neobrađenim dijamantima utvrdilo točno podrijetlo i lokacija rudnika unutar zemlje. Osmišljen je sustav koji garantira porijeklo dijamanata i njihovu nepovezanost sa ikakvim oblicima konflikta. Također je standardizirano rukovanje dijamantima, pakiranje i markiranje svakog dijamanta s kanadskim porijeklom. Osim brand-a, Kanada je tako osigurala trgovinu "čistim", etički zadovoljavajućim draguljima.

Posted in Dijamanti.