Gradiranje dijamanata

Stupnjevanje ili gradiranje dijamanata se vrši prema nekoliko međunarodno prihvaćenih sistema. U svijetu se najviše primjenjuje GIA standard tzv. The Four C's, tj. 4.C. predstavnik Geološkog instituta Amerike- GIA 1953. godine razvio je sistem prema kojem se vrijednost dijamanata određuje prema njihovoj čistoći, boji, rezanju i veličini.

 

Čistoća dijamanta
Čistoća dijamanata se određuje prema skali od FL (Flawless)-nevjerojatno čist do I3 (imperfect) što znači da se golim okom mogu vidjeti inkluzije u strukturi dijamanata. u prirodi su najsavršeniji dijamanti, u njima se ne vidi inkluzija ni sa lupom 10X. između dva pola prema čistoći su VVS 1, VVS 2, a sljedeći po besprijekornoj čistoći je VS 1, VS 2, kod SI 1, SI 2 inkluzije su male i nevidljive golim okom, a na kraju su SI 1, SI 2. Inkluzije koje su male se mogu uočiti sa lupom kod dijamanata VS i SI ne ugrožavaju njihovu kvalitetu niti ljepotu, a dokaz su da se radi o pravim dijamantima. Oni su puno pristupačniji po cijenama, jer se češće nalaza u prirodi.

Boja dijamanata
Postoje dvije boje, prirodna boja i bezbojni dijamanti. Prirodno obojeni dijamanti se puno više cijene pogotovo ako imaju veći intenzitet boje, dok je kod bezbojnih potpuno suprotno. Bezbojni dijamanti imaju veću cijenu ako su primjese boja manje vidljive. Bezbojni dijamanti se gradiraju prema abecedi od D do Z, A, B i C se izostavljaju. Najbolja boja je D, a najgora Z, također su bezbojni E i F. Blizu bezbojnih su G, H, I, J a jedva primjetno žute boje su K, L, M. Dijamanti koji su malo više osjenčani žutom bojom označavaju se sa N, O, P, Q, R. svijetložuti dijamanti označavaju se sa S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ako dijamanti imaju primjese boje to ne znači da nemaju svoju vrijednost. U današnje vrijeme su vrlo popularne kombinacije obojenih i bezbojnih dijamanata te se time postiže visoki dizajnerski i estetski nivo. Prirodne boje dijamanata mogu biti različite, gradiraju se prema intenzitetu boja do C1 do C7. Najpoznatiji i najveći dijamanta na svijetu je D, dakle savršen bez boje, je Cetenary 273,85 karata i Millennium Star 203,04 karata je drugi. Vrlo je često da se u svim bojama nađu i dugine boje. Najrjeđi prirodno obojeni dijamant je crvena i ljubičasta boja. Žuti i smeđi dijamanti su češći, dok plavi i zeleni su isto vrlo rijetki. Najpoznatiji prirodno obojeni dijamanti su Dresden Green, Sultan off Marocco, Hope, Transvaal Blue i Tiffany Yellow.

Rezanje dijamanata
U današnje vrijeme ima više načina rezanja dijamanata. Najčešći su: okruglo brilijantsko rezanja, postoji više vrsta okruglog brilijantskog rezanja kao: ovalni, jastuk, kruška, markiz i sl. U zadnje vrijeme je popularan Srcoliki rez koji je posljedica filma Titanic i priče koja se vrti oko plavog dijamanta rezanog u obliku srca. Srce oceana je dalo dizajnerima ideju da naprave plavi safir rezan u obliku srca i nešto veći od dimenzija dragulja pod istoimenim nazivom. Često dolazi do zabune između Srce oceana i Hope, zbog toga što su oba rezana u obliku srca te su okruženi bezbojnim dijamantima. No, Hope je rezan kao jastuk "Cushion cut".

Težina u karatima
Ovo je glavni faktor koji određuje cijenu nekog dijamanta- To bi značilo da 100 komada od 0.01 karata iste boje , rezanja, čistoće je puno jeftiniji nego jedan komad od 1 karata, iako se radi o težini i kvaliteti. Svakako, razlog je u rijetkosti krupnijih komada dijamanata, a manji komadi su češće nusproizvod kod rezanja dijamanata. Golden Jubilee, 545,64 karata je najveći obrađeni dijamant na svijetu. Drugo mjesto zauzima Zvijezda Afrike od 530,20 karata, narančaste boje. Četvrto mjesto pripada Kulinan-u 2 od 317,40 karata koji je rezana od istog dijela kao i zvijezda Afrike.

Posted in Dijamanti.